Strindamalerne Paul & John Kastbrekken

John Kastbrekken (født 25. april 1885, død 5. oktober 1954)

John vokste opp på gården Kastbrekka i en søskenflokk på syv. John gikk barneskolen på Nidarvold. i 14 - 15 års alderen arbeidet han på farens gård. I 1912 fikk han arbeid som måleravleser i Strinda vannverk før han fikk stillingen som damvokter på Tømmerholt. Arbeidet som damvokter bestod i flere oppgaver som blant annet vannprøver, kloring, åpning av vannsluser ved høy vannstand samt tilsynsoppgaver som innbefattet ulovlig ferdsel, bading og fiske ved dammene. Når John startet i sin stilling som damvokter lot han skjegget vokse, og med tiden ble det til det flotte skjegget som vi kan se på fotografiene av ham. John fikk et godt rykte på seg for å være nøyaktig i sitt arbeide. I tillegg til jobben som damvokter drev John og broren paul gårdsdrift på Tømmerholt gård. Som kunstner vet vi egentlig ganske lite om ham. Det vi vet er at han ikke hadde noen kunstutdannelse som sin bror Paul. Men likevell ser man ut i fra maleriene at han hadde et stort talent. Motivene spenner i alt fra naturlandskapet rundt Tømmerholt, stillèbener av stueplanter til bygninger og gårdstun. John hadde en mer fotorealistisk stil enn broren Paul, og bildene er ofte mer detaljerte. John malte som avkopling til arbeidet, dermed ble kunstproduksjonen en kjærkommen hobby som kom etter arbeidet. Noe som resulterte i at han fikk en mindre produksjon enn broren som bedrev kunstproduksjonen i en større skala. I dager henger mange av hans maleier rundt omkring i private hjem og samlinger. Når Paul døde arrangerte John en minneutstilling i kunstforeningen. På vei til utstillingen på åpningsdagen møtte John en kjenning som han kom i snakk med. Da john skulle fortsette sprang han for å rekke bussen og tok seg helt ut. Han segnet om på bussen, og ble kjørt til Reitgjerdet sykehuset hvor det ble konstatert at han var død.

    

<< Tilbake