Strindamalerne Paul & John Kastbrekken

M10

Kalvetrøa senere kalt kåken. Lå nedenfor Tømmerholt gård.