Strindamalerne Paul & John Kastbrekken

m16

Et av husene ved nerdammen (tømmerholtdammen) like ved demmningen kalt "Nøden" da husene ble bebodd under den andre verdenskrig. Husene ble revet på slutten av 50tallet.