Strindamalerne Paul & John Kastbrekken

m19

Trondhjemsfjorden sett fra Tømmerholt