Strindamalerne Paul & John Kastbrekken

m23

Stileben malt på "malerloftet" Tømmerholt