Paul Kastbrekken

( Født: 17. mai 1891 -  Død: 3.August.1953 )Paul Kastbrekken ble Født 17.mai 1891 og vokste opp på gården Kastbrekka i Strinda i en søskenflokk på sju. Da gården ble solgt i 1899 flyttet de til det som ble kalt Kastbrekkenstykket som det sto hus på. senere ble det hetende Udler med gårdsnummer 85 og bruksnummer 5. Da broren John (28år) ble damvokter ved Estenstaddammen i 1913, flyttet Paul (22år) til Tømmerholt gård for å drive småbruket sammen med sin bror. Paul ble sterkt betatt av naturen og landskapet rundt Tømmerholt gård, her hentet han inspirasjon til de fleste av sine malerier og  her ble han boende hele sitt liv. Brødrenes mor Randi bodde også sammen med dem på gården en periode da hun var gammel.

Kunstneren Paul Andreas Kastbrekken var sosial og utadvendt som person, men som også søkte stillheten og ensomheten i naturen ofte for å male. stillheten oppsøkte han også ofte sammen med malervennen John Stendahl. Allerede som gutt begynte Paul å tegne. senere gikk han på tegnekurs i byen om kveldene, og hans venner fortalte at han hadde en fin strek. I voksen alder tok han timer hos malerinnen Astrid Aasen og professor Harald Krohg Stabell ved NTH. Imens andre kunstnere dro ut i verden, valgte Paul å fortsette sitt virke på Strinda og ble Strindas maler mer enn noen annen. Kjærligheten til naturen og de gamle erverdige bygningene på og rundt Tømmerholt gård gjennspeiler seg i maleriene.

Paul Kastbrekken malte ikke for ære og berømmelse. Han var en beskjeden og stillferdig mann som ikke hadde mot til å stille maleriene sine ut i de store saler,. bare noen få ganger i 1930 årene lyktes det hans venner å overtale ham til å stille ut noen av sine verker på fellesutstillinger. "det er på tide at han trekkes fram i lyset, denne bonden, drømmeren og kunstneren.." skrev Kunstneren Ernst Biermann i Arbeider Avisa. 

3. August 1953 Døde Paul bare 63 år gammel. Han falt av sykkelen ved Dragvollbakken og ble kjørt til sykehuset bevisstløs, der låg han bevissløs i 11 døgn før han døde.   


John Kastbrekken

(født 25. april 1885, død 5. oktober 1954)John vokste opp på gården Kastbrekka i en søskenflokk på syv. John gikk barneskolen på Nidarvold. i 14 - 15 års alderen arbeidet han på farens gård. I 1912 fikk han arbeid som måleravleser i Strinda vannverk før han fikk stillingen som damvokter på Tømmerholt. Arbeidet som damvokter bestod i flere oppgaver som blant annet vannprøver, kloring, åpning av vannsluser ved høy vannstand samt tilsynsoppgaver som innbefattet ulovlig ferdsel, bading og fiske ved dammene. Når John startet i sin stilling som damvokter lot han skjegget vokse, og med tiden ble det til det flotte skjegget som vi kan se på fotografiene av ham. John fikk et godt rykte på seg for å være nøyaktig i sitt arbeide. I tillegg til jobben som damvokter drev John og broren paul gårdsdrift på Tømmerholt gård. Som kunstner vet vi egentlig ganske lite om ham. Det vi vet er at han ikke hadde noen kunstutdannelse som sin bror Paul. Men likevell ser man ut i fra maleriene at han hadde et stort talent. Motivene spenner i alt fra naturlandskapet rundt Tømmerholt, stillèbener av stueplanter til bygninger og gårdstun. John hadde en mer fotorealistisk stil enn broren Paul, og bildene er ofte mer detaljerte. John malte som avkopling til arbeidet, dermed ble kunstproduksjonen en kjærkommen hobby som kom etter arbeidet. Noe som resulterte i at han fikk en mindre produksjon enn broren som bedrev kunstproduksjonen i en større skala. I dager henger mange av hans maleier rundt omkring i private hjem og samlinger. Når Paul døde arrangerte John en minneutstilling i kunstforeningen. På vei til utstillingen på åpningsdagen møtte John en kjenning som han kom i snakk med. Da john skulle fortsette sprang han for å rekke bussen og tok seg helt ut. Han segnet om på bussen, og ble kjørt til Reitgjerdet sykehuset hvor det ble konstatert at han var død.