Kunstneren og Strindamaleren

  Paul Kastbrekken

         1891 - 1953

Strindamalerne


Det var i hovedsak to kunstnere som gikk under betegnelsen Strindamalerne, den ene er John Stendahl og den andre er Paul Kastbrekken. De begge både malte og stilte ut bilder sammen og hver for seg. Stendahl gjorde mer ut av seg og ble mer kjent i sin samtid, Paul ble også kjent men først etter sin død.